Utbildningsutskottet

Nuvarande ordförande: Josephine Flottrong

Utbildningsutskottet bevakar lärarutbildningen, har kontakt med lärarkansliet och studentkåren. Utskottet samordnar lärarutbildningens studeranderepresentanter samt anordnar föreläsningar och andra aktiviteter som intresserar föreningens medlemmar. Ordförande deltar i utbildningsträffarna med Studentkåren.

 

Vad gör du som ordförande för utbildningsutskottet? 

Kan vem som helst bli ordförande för utbildningsutskottet?

Vill du bli en del av utbildningsutskottet? Hör då av dig till ordförande Josephine Flottrong.