Introduktionsutskottet

Nuvarande ordförande: Vidar Ericson

Introduktionsutskottet planerar årets största aktivitet, höstens introveckor. Utskottet består av två generaler och ett visst antal kommittémedlemmar. Tillsammans planerar de under våren och sommaren höstens introduktion för att sedan tillsammans genomföra den. De har hand om allt från polistillstånd och gruppindelning till att köpa material till små lekar.

Genom att bli general åtar du dig ett stort ansvar som tar oerhört mycket tid. Du är den som styr och ställer och du ska kunna styra ett projekt som i slutändan omfattar hundratals människor under två veckors tid. Det krävs disciplin, engagemang, ledaregenskaper och kanske framför allt en förmåga att knyta samman en grupp som kommer arbeta tätt inpå varandra under minst sex månaders tid.

 

Tidigare generaler svarar:
Vad gör ni som generaler?
Vi utser en kommitté som vi sedan planerar nollningen och alla fadderhäng med. Vi bokar och planerar sittning, detaljplanerar nollningen och sorterar in alla faddrar i sina grupper.

Kan vem som helst vara general?
Det krävs inga förkunskaper. Var dock beredda på att detta tar upp en stor del av er energi under sex månaders tid. Det är ett intensivt arbete som bjuder på många skratt och det är för de som ställer upp en viktig erfarenhet. Det är även stundtals ett extremt stressande arbete där man har hela föreningens ögon på sig. Det krävs disciplin, engagemang, snabba beslut, tid, tålamod att hantera komplikationer och kanske framför allt en förmåga att knyta samman en grupp människor som under sex månader kan krypa under skinnet på varandra.

Vad gör kommittén?
Kommittén är generalernas högra hand. Det hjälper till att genomföra och planera nollningen.

Kan vem som helst vara med i kommittén?
Det krävs inga förkunskaper. Det är tidskrävande, kräver engagemang och en förmåga att kunna arbeta i grupp. För mycket ledaregenskaper kan bli en komplikation.

Vill du vara en del av kommittén? Du kan efter val av generaler på årsmötet i början på varje år söka till kommittén. Hur ansökan går till avgörs av de då valda generalerna. Kontakta generalerna vid frågor till mailadress introduktion@lask.me