Sexmästeriet

Nuvarande sexmästare: Rebecka Nowosad

Sexmästeriet har som mål att skapa gemenskap mellan medlemmarna och att skapa ett socialt studentliv. Detta gör utskottet genom att arrangera olika fester och sittningar, exempelvis tacksittningen och julfesten. Utskottet arbetar även mot sitt mål genom andra aktiviteter, till exempel quiz-kvällar, häng, och så vidare. Ordförande för Sexmästeriet deltar i Sexmästarträffarna med Studentkåren.

 

Före detta sexmästare Baloo svarar:
Vad gör du som sexmästare?
Som sex mästare är man ordförande för sexmästeriet. Det innebär att man leder möten med de övriga
medlemmarna i sexmästeriet. Man går på styrelsemöten, möten med andra sexmästare i de övriga
föreningarna samt studentkåren. Man planerar och genomför olika event med/för föreningen som
exempelvis, sittningar, ovve-invigning, julfest, quizkvällar och picknick. Det är bra att ha kontakt med
de övriga föreningarna för att kunna planera större event som t ex Valborgsfirandet och även
andra kommande event som kräver pengar och bra uppslutning. Kortfattat handlar det om att planera
och genomföra diverse fester och event som man tror föreningen skulle uppskatta.

Kan vem som helst vara sexmästare?
Absolut! Det behövs ingen direkt förkunskap men det är bra om man är lite påhittig och tycker om
att arrangera fester och event.

Vill du bli en del av Sexmästeriet? Hör då av dig till sexmästare Rebecka Nowosad.